Zdravý a prospěšný život

Být fit, tedy ve formě, znamená žít vyvážený život. Pečovat o své zdraví, o své vztahy, o své finance. Díky internetu je dnes možné vytvořit si z péče o zdraví a vzhled "ozdravný penězovod" - pasivní zdroj trvalého příjmu, a tím si užívat život ve zdraví a bez finančních...
Zjistila jsem, že lidé o zdraví mluví, ale téměř nic pro jeho udržení či vylepšení nedělají. Nechávají jej v péči lékařů, a když jsou zklamáni, vyrazí za různými léčiteli... Vše se odvíjí od toho, že je zdravotní péče jakoby zadarmo. A co je zadarmo, toho si lidé neváží. Za co lidé utrácejí...
Jak se budete chovat k sobě, tak se budou chovat ostatní k vám. To je zákon akce a reakce aneb "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá". Začněte se proto k sobě chovat s úctou. Posilujte své sebevědomí. Zdravé sebevědomí nemá nic společného s nafoukaností. Zdravé sebevědomí znamená,...
I zdravý člověk je bez peněz napůl nemocný. Dnes je velmi nebezpečné nezajistit si více zdrojů příjmu. Je rozumné začít se finančně vzdělávat.Peníze je třeba nejdříve vydělat, přesněji řečeno vytvořit. O způsobu generování příjmu rozhoduje, jakou jste osobností - viz Cash Flow Kvadrant. Peníze...
Možnost skloubit vše dohromady, tj. vytvořit si péčí o zdraví a vzhled trvalý přísun peněz, přátel i volného času. Více lišta "Ozdravný penězovod"

 Těm, kdo chtějí na sobě dále pracovat za pomoci moudrých knih a pracovních seminářů,

jsou věnovány moje 

www.kolmanova.com

Tři pilíře pro zdravý život

Kontakt

mgr. Hana Kolmanová Praha
IČO 49670239
tel. 602386398 fitprogram@seznam.cz